scatxxxporn.netscatfap.netjavpornscat.compooping-jav.com

Etablering af virksomhed i Brasilien

En række danske virksomheder har ifølge Det Danske Handelskammer i Brasilien etableret sig i Brasilien, og nyttige links kan være www.brasilien.um.dk, www.danchamb.com.br og www.di.dk. Videre har DJØF en hjemmeside, der omhandler jobmuligheder i Brasilien, jf. www.djoef.dk.

Mange virksomheder, herunder danske, vælger at etablere sig i São Paulo, der med sine ca. 20 millioner indbyggere er Sydamerikas største by. Vores advokatforbindelse, Battella, Lasmar & Silva, www.blslaw.com.br, kan bistå med etableringen af selvstændig virksomhed i Brasilien. Vi formidler naturligvis meget gerne kontakten til seniorpartnerne David Silva og Juliano Battella.

Om etablering af virksomhed i øvrigt i Sydamerika, henviser vi til en anden af vores JCA-forbindelser, nemlig advokatfirmaet Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, www.cremadescalvosotelo.com, der med base i Madrid har en række samarbejdskontorer over store dele af Sydamerika.

--oooOooo---

For en introduktion til det brasilianske advokatfirma, kontakt Bent-Ove Feldung, og for så vidt angår skatteforhold i øvrigt, kontakt Gitte Skouby.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badeværelse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...